مأموریت

شرکت ساختمانی معلم، بعنوان یک هلدینگ تخصصی و معتبر و ارائه دهنده محصولات و خدمات در زنجیره ارزش صنعت ساخت و ساز در ایران و کشورهای هدف جهت ارزش‌آفرینی برای ذی‌نفعان خود فعالیت می نماید.

زنجیره ارزش صنعت شامل تأمین زمین، توسعه زمین، تأمین مالی پروژه، مدیریت پروژه ساخت، بازاریابی، بهره برداری و فروش و خدمات پس از فروش و ایجاد ارزش افزوده در مدیریت پروژه‌های بلندمرتبه‌سازی، انبوه‌سازی و ویژه‌سازی است.