انتصاب مهندس آرمین افصحی به سمت معاون فنی و اجرایی

انتصاب مهندس آرمین افصحی به سمت معاون فنی و اجرایی
مهندس آرمین افصحی به سمت معاون فنی و اجرایی گروه ساختمانی معلم منصوب شد.

 دکتر امید علیجانی، طی حکمی مهندس آرمین افصحی را به سمت معاون فنی و اجرایی گروه ساختمانی معلم منصوب نمود. مدیر عامل گروه ساختمانی معلم ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مهندس علی شاه‌حیدری، مهندس آرمین افصحی را به سبب تجارب برجسته ای که در زمینه فنی و اجرایی دارد، به این سمت منصوب نمود.

۲۷ آذر ۱۳۹۷ ۱۷:۴۹
تعداد بازدید : ۶۲۷
کد خبر : ۳۱