اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور

اطلاعیه سازمان بازرسی کل کشور

 

در اجرای وظایف مندرج در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و آیین نامه اجرایی آن و به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای دولتی، هیاتی متشکل از بازرسان سازمان بازرسی کل کشور برای «بررسی عملکرد صندوق ذخیرۀ فرهنگیان» مستقر و آمادۀ دریافت هر گونه نظر، پیشنهاد و یا انتقادات مرتبط با موضوع بازرسی می باشند. 

تلفن مستقیم: ۸۸۶۶۰۷۴۴

تلفن داخلی: ۱۴۷

محل استقرار: ساختمان صندوق ذخیرۀ فرهنگیان،طبقه دهم 

سامانۀ رسیدگی به شکایات و اعلانات سازمان بازرسی:shekayat.bazresi.ir

۲۷ فروردین ۱۳۹۸ ۱۲:۳۴
تعداد بازدید : ۷۶۲
کد خبر : ۳۷