برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گروه ساختمانی معلم

برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گروه ساختمانی معلم
مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گروه ساختمانی معلم در سال مالی منتهی به ۹۸/۰۶/۳۱ در تاریخ ۹۸/۱۰/۰۴ با حضور ۱۰۰% درصد سهامداران این شرکت برگزار شد.

 

در این جلسه که به ریاست آقای امیر انباردار، معاون امور شرکت‌های موسسه صندوق ذخیرۀ فرهنگیان و با حضور مهندس جواد صداقت، قائم مقام مدیرعامل صندوق، اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و معاونین گروه ساختمانی معلم برگزار شد، دکتر امید علیجانی به نمایندگی از هیئت مدیره به ارائۀ گزارش فعالیت و وضعیت شرکت پرداخت. وی ضمن پاسخگویی به پرسش‌های نمایندگان صاحبان سهام، برنامه‌های عملیاتی این شرکت برای سال آتی را نیز تشریح نمود.

استماع گزارش حسابرسان مستقل و بازرسان قانونی، توضیحات مدیرعامل و نظرات کارشناسی نمایندگان صاحبان سهام از دیگر نکات قابل توجه در این مجمع بود.

در مجمع عمومی این شرکت همچنین بالغ بر  1،140،47 میلیون ریال به عنوان ســود خالص سال مالی98 شناسایی شد که مبلغ 1،000،000 میلیون ریال آن بین صاحبان سهام شرکت اصلی تقسیم شد.

شایان ذکر است طبق عملکرد ارائه شده بر اساس شاخص‌های سود خالص، سرمایه و حاشیۀ سود، گروه ساختمانی معلم در سال مالی مذکور، مقام نخست را در میان شرکت‌های ساختمانی کسب نموده و نسبت به بودجه،  125% از سود خالص خود را در این سال مالی محقق نموده است.

۷ دی ۱۳۹۸ ۱۰:۱۰
تعداد بازدید : ۹۹۱
کد خبر : ۴۷

  • رسانه جدید

  • مجمع98-3

  • مجمع98-4

Loading