پـــروژه هـــــای تکمیل شده

نگین قلهک

نگین قلهک
تهران
۱۸,۹۰۰
تجاری-اداری-مسکونی

بانک سرمایه

بانک سرمایه
تهران-خ قرنی
۹,۵۰۰
تجاری-اداری

ایران زمین

ایران زمین
تهران
۱۱۰,۰۰۰
مسکونی
مجتمع مسکونی فرهنگ
تهران
۲۶,۰۰۰
مسکونی

مجتمع نور

مجتمع نور
تهران
۲۰,۶۴۲
مسکونی
مجتمع مسکونی آرین
تهران
۲۴,۰۰۰
مسکونی

گلسار ساری

گلسار ساری
ساری
۲۳,۰۰۰
مسکونی

هنرستان مشهد

هنرستان مشهد
مشهد
۷,۲۷۰
100
مسکونی
مجتمع مسکونی غدیر
مشهد
100
مسکونی

نگین دیباجی

نگین دیباجی
تهران
۳۵,۱۹۰
۱۰۰ درصد
مسکونی