پـــروژه هـــــای در دســــتـ ســـاخت

نگین بوکان

نگین بوکان
تهران-نیاورن
۲۴۲۵۸
۷ درصد
مسکونی

نگین سهند

نگین سهند
تهران-خیابان نفت شمالی
۲۰,۰۵۸
۵۶/۴۰ درصد
تجاری-اداری

نگین جماران

نگین جماران
تهران-جماران
۲,۶۶۶
۲۷/۴۱ درصد
مسکونی

مگا پارس

مگا پارس
تهران-شریعتی
۲۰۶,۶۵۹
۷۷/۹ درصد
تجاری-اداری

یادمان اردبیل

یادمان اردبیل
اردبیل
۴۲,۱۸۰
۱۳/۲۸ درصد
تجاری-مسکونی
بازار میوه و تره بار
بندرعباس
۴۶,۹۰۰
۹۱/۴۲ درصد
میوه و تره بار
مجتمع نگین لنگرود
لنگرود-جاده لیلاکوه
5000
تجهیز کارگاه
گردشگری

نگین ظفر

نگین ظفر
تهران- خیابان ظفر
۲،۶۰۹
اخذ مجوز
اداری

نگین جنت‌آباد

نگین جنت‌آباد
جنت آباد جنوبی
۱۷,۹۵۲
۱.۰۹
مسکونی

مینو مشهد

مینو مشهد
مشهد-میدان شهدا
۱۲،۶۶۹
۴۹ درصد
تجاری-اداری