مجتمع نور
مسکونی
معرفی پروژه
مجتمع مسکونی نور واقع در چهارراه تعاون تهران، با تعداد ۱۲۲ واحد مسکونی هم اکنون در حال بهره برداری است.

این پروژه با ۲۰,۶۴۲ متر مربع زیربنا در ۱۱ طبقه (۳ طبقه زیرزمین، همکف و ۷ طبقه روی همکف) شامل ۱۲,۸۵۷ متر مربع زیربنای مفید مسکونی در زمینی به مساحت ۳,۵۴۰ مترمربع ساخته شده است.